อาหารชุดพิเศษ แสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ มช.
รายละเอียดโปรโมชั่น:

** อาหารชุดพิเศษนี้ สำหรับ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม เท่านั้น **

© 2020 JIATONGHENG RESTAURANT - All Right Reserved

created by Z Axis IT Solution