ติดต่อภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง
สาขาศรีดอนไชย
193/2-3 ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
Tel: (053) 820-860-2 FAX: (053) 820-859
ติดต่อภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง
สาขาฟ้าฮ่าม
222 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
Tel: (053) 242-242 FAX: (053) 261-939
© 2019 JIATONGHENG RESTAURANT - All Right Reserved

created by Z Axis IT Solution