พิเศษสุด
สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรสมาชิก Gold Card
ของภัตตาคารเจียท้งเฮง
รับส่วนลดค่าอาหาร 10%
ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
เงื่อนไขในการใช้สิทธพิเศษจากบัตรสมาชิก
  1. โปรดแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งเมื่อมาใช้บริการ
  2. บัตรใช้เป็นส่วนลดค่าอาหาร 10 % ตลอดระยะเวลาที่กำหนด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการอาหารเซ็ท,รายการโปรโมชั่น, งานเลี้ยง, รายการอาหารจานเดียว รวมไปถึงเครื่องดื่ม
  3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้บัตรและยกเลิกบัตรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้แสดงบัตร
© 2020 JIATONGHENG RESTAURANT - All Right Reserved

created by Z Axis IT Solution