รายละเอียดข่าวสาร :

ขอขอบคุณลูกค้าและผู้สนับสนุนทุกท่านที่ให้เกียรติโหวตให้ "ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง" ได้รับรางวัล “Chiang Mai Top Ten Awards 2017- ของดีเชียงใหม่” ในหมวด Cuisine จากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะ

© 2019 JIATONGHENG RESTAURANT - All Right Reserved

created by Z Axis IT Solution